shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Trân Chiêu

Lâm Trân Chiêu

Lâm Trân Chiêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn - 02 - Lâm Trân Chiêu - Trần Hạo Dân - Lý Nhược Đồng - Tăng Chí Vĩ

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Viêm Linh Nhi vốn là viên hỏa linh trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Linh Nhi bị sự kiệt ngạo của Tôn Ngộ Không làm cho hấp dẫn. Sau đó vì lò bát quái bị đổ nên rơi xuống Hỏa diệm sơn.