shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lâm Trân Chiêu

Lâm Trân Chiêu

Lâm Trân Chiêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

Hoàng Phi Hồng giáp mặt Bắc quyền tông sư Ngô Trấn Nam. Từng là đối thủ nhưng đối diện với kẻ xâm lược mới, cả hai cùng bắt tay chống lại kẻ xấu.

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Viêm Linh Nhi là viên hỏa linh trong lò bát quái, bị hút bởi Ngộ Không khi đại náo thiên cung và rơi xuống Hỏa Diệm sơn đã lặng lẽ chờ Ngộ Không