VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ La Mễ

La Mễ

La Mễ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Viêm Linh Nhi là viên hỏa linh trong lò bát quái, bị hút bởi Ngộ Không khi đại náo thiên cung và rơi xuống Hỏa Diệm sơn đã lặng lẽ chờ Ngộ Không