Sơn Hà Nguyệt Minh

Sơn Hà Nguyệt Minh

The Imperial Age

0 lượt xem

Sơn Hà Nguyệt Minh

Sơn Hà Nguyệt Minh ban đầu có tựa là Giang Sơn Kỷ, một bộ phim cổ trang lịch sử truyền kỳ, chủ yếu kể về cuộc đời oanh liệt của Chu Đệ. Phim như bức tranh bi tráng sinh động của nhà Đại Minh trong lịch sử Trung Quốc. Bên cạnh đó cũng kể về câu chuyện tình cảm đáng ngưỡng mộ giữa Chu Đệ và Từ Diệu Vân.

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Tiêu diệt tàn dư

23ph

Chu Nguyên Chương (Trần Bảo Quốc) nhiều lần phái đại quân thảo phạt Mạt Bắc.

VieON

Tập 1B. Tiêu diệt tàn dư

20ph

Chu Nguyên Chương (Trần Bảo Quốc) nhiều lần phái đại quân thảo phạt Mạt Bắc.

VieON

Tập 2A. Ngoan cố

22ph

Chu Tiêu (Hà Thịnh Minh) kiên quyết cho rằng phạm sai lầm thì phải chịu phạt.

VieON

Tập 2B. Ngoan cố

23ph

Chu Tiêu (Hà Thịnh Minh) kiên quyết cho rằng phạm sai lầm thì phải chịu phạt.

VieON

Tập 3A. Từ từ tính sổ

25ph

Mã hoàng hậu cố ý đưa Từ Diệu Vân vào trong cung để an ủi nàng.

VieON

Tập 3B. Từ từ tính sổ

20ph

Mã hoàng hậu cố ý đưa Từ Diệu Vân vào trong cung để an ủi nàng.

VieON

Tập 4A. Tính toán

22ph

Chu Đệ (Thành Nghị) trong lúc vô ý biết được mong muốn báo ân của Hải Biệt.

VieON

Tập 4B. Tính toán

23ph

Chu Đệ (Thành Nghị) trong lúc vô ý biết được mong muốn báo ân của Hải Biệt.

VieON

Tập 5A. Trong lúc hỗn loạn

23ph

Từ Đạt (Trương Phong Nghị) răn dạy Chu Đệ không nên một mình ra chiến trường.

VieON

Tập 5B. Trong lúc hỗn loạn

22ph

Từ Đạt (Trương Phong Nghị) răn dạy Chu Đệ không nên một mình ra chiến trường.

VieON

Tập 6A. Liên lụy

23ph

Chu Tiêu cảm thấy Chu Đệ và Từ Diệu Vân rất xứng đôi với nhau.

VieON

Tập 6B. Liên lụy

22ph

Chu Tiêu cảm thấy Chu Đệ và Từ Diệu Vân rất xứng đôi với nhau.

VieON

Tập 7A. Rút quân

22ph

Chu Đệ dạy cho Thập Nhị cách để không bị người khác lừa gạt.

VieON

Tập 7B. Rút quân

23ph

Chu Đệ dạy cho Thập Nhị cách để không bị người khác lừa gạt.

VieON

Tập 8A. Số mệnh

23ph

Tần vương phi không cam lòng gả cho một người yếu đuối như Tần vương.

VieON

Tập 8B. Số mệnh

22ph

Tần vương phi không cam lòng gả cho một người yếu đuối như Tần vương.

VieON

Tập 9A. Chiêu mộ

22ph

Chu Tiêu nói chuyện đạo lý khiến cho Chu Đệ không cách nào phản bác.

VieON

Tập 9B. Chiêu mộ

23ph

Chu Tiêu nói chuyện đạo lý khiến cho Chu Đệ không cách nào phản bác.

VieON

Tập 10A. Tìm biện pháp

24ph

Từ Đạt dẫn quân xuất chinh, nhưng lương thảo lại bị kẻ địch thiêu hủy.

VieON

Tập 10B. Tìm biện pháp

20ph

Từ Đạt dẫn quân xuất chinh, nhưng lương thảo lại bị kẻ địch thiêu hủy.

VieON

Tập 11A. Không tin tưởng

24ph

Chu Đệ (Phùng Thiệu Phong) dẫn người đến gây rối huyện nha.

VieON

Tập 11B. Không tin tưởng

24ph

Chu Đệ (Phùng Thiệu Phong) dẫn người đến gây rối huyện nha.

VieON

Tập 12A. Lo trước tính sau

25ph

Hồ Duy Dung đoán trúng tâm tư của Hoàng đế, tự tin tiến cử bản thân.

VieON

Tập 12B. Lo trước tính sau

20ph

Hồ Duy Dung đoán trúng tâm tư của Hoàng đế, tự tin tiến cử bản thân.

VieON

Tập 13A. Quan tâm

22ph

Từ Diệu Vân (Dĩnh Nhi) được chẩn đoán mang thai làm cho Chu Đệ rất vui.

VieON

Tập 13B. Quan tâm

22ph

Từ Diệu Vân (Dĩnh Nhi) được chẩn đoán mang thai làm cho Chu Đệ rất vui.

VieON

Tập 14A. Không phù hợp

25ph

Chu Nguyên Chương và Chu Tiêu cùng đến chúc mừng Chu Đệ lên chức cha.

VieON

Tập 14B. Không phù hợp

20ph

Chu Nguyên Chương và Chu Tiêu cùng đến chúc mừng Chu Đệ lên chức cha.

VieON

Tập 15A. Cô độc

24ph

Hồ Duy Dung vô cùng kinh hãi khi biết tin Lưu Bá Ôn qua đời.

VieON

Tập 15B. Cô độc

19ph

Hồ Duy Dung vô cùng kinh hãi khi biết tin Lưu Bá Ôn qua đời.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!