shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Bảo Quốc

Trần Bảo Quốc

Trần Bảo Quốc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Sơn Hà Nguyệt Minh

Minh Thành Tổ Chu Đệ từ nhỏ đã trải qua những ngày tháng khổ luyện tại quân doanh, theo tướng Từ Đạt chinh chiến và tắm máu nơi sa trường.