Tập 1

Q: INTO THE STORM

0 lượt xem

Tập 1

Bộ phim tài liệu đi sâu tìm hiểu nguồn gốc của Q, người bí ẩn được xem là nguồn cung cấp tin tức ẩn danh tạo tiền đề cho sự phát triển của QAnon, một phong trào nổi lên gần đây ở Mỹ với những thuyết âm mưu hoang đường.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image