Vũng Lầy Chính Trị

Vũng Lầy Chính Trị

THE SWAMP

0 lượt xem

Vũng Lầy Chính Trị

Phim tài liệu này theo chân ba hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa nổi loạn trong nỗ lực đấu tranh ủng hộ lời kêu gọi "tát cạn đầm lầy" của Tổng thống Trump, đồng thời khám phá những gì cần làm để cải tổ Quốc hội.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!