Percy Jackson: Kẻ Cắp Tia Chớp

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 18/07

Percy Jackson: Kẻ Cắp Tia Chớp

​Percy khám phá ra rằng cha đẻ mình là Poseidon, vị thần biển cả, và điều đó có nghĩa rằng Percy là một á thần.