shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kevin McKidd

Kevin McKidd

Kevin McKidd: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Percy Jackson: Kẻ Cắp Tia Chớp

Sau khi khám phá ra mình là con trai của Poseidon, Percy phải bắt đầu trốn chạy sau khi vô tình bị buộc tội ăn cắp tia sét quyền năng của Zeus.