Những Thiên Thần Của Charlie 2000 HBO

Những Thiên Thần Của Charlie 2000 HBO

Charlie's Angels

0 lượt xem

Những Thiên Thần Của Charlie 2000 HBO

Một nhóm các cô gái được đào tạo chiến đấu và gián điệp để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, nhằm đập tan các thế lực tội phạm đe dọa an nguy của người dân dưới bí danh Những thiên thần của Charlie.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!