VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ McG

McG

McG: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ

Kẻ Hủy Diệt 4: Cứu Rỗi

Khi những cỗ máy hủy diệt tiến hành truy quét, tàn sát loài người, cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra để cứu nhân loại thoát khỏi sự diệt vong do người máy gây ra.