Lời Tự Thú Của Một Trí Óc Nguy Hiểm

CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND

0 lượt xem

Lời Tự Thú Của Một Trí Óc Nguy Hiểm

Chuck Barris, nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng, nói về cuộc đời hai mặt của mình khi làm đặc vụ ngầm cho CIA.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image