Judas Và Đấng Cứu Thế Da màu

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

0 lượt xem

Judas Và Đấng Cứu Thế Da màu

Được FBI cho một đề nghị giảm án, William O'Neal thâm nhập chi nhánh Illinois của đảng Báo đen để thu thập thông tin về chủ tọa Fred Hampton

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image