shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Judas Và Đấng Cứu Thế Da màu

Được FBI cho một đề nghị giảm án, William O'Neal thâm nhập chi nhánh Illinois của đảng Báo đen để thu thập thông tin về chủ tọa Fred Hampton

Trốn Thoát

Khi một người Mỹ Phi đến chơi nhà bạn gái da trắng, anh dần nhận ra lí do âm hiểm đằng sau lời mời này.