shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jesse Plemons

Jesse Plemons

Jesse Plemons: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Judas Và Đấng Cứu Thế Da màu

Được FBI cho một đề nghị giảm án, William O'Neal thâm nhập chi nhánh Illinois của đảng Báo đen để thu thập thông tin về chủ tọa Fred Hampton

Đêm Vui Chơi

Một bữa tiệc trò chơi phá án với đám côn đồ và các đặc vụ liên bang giả mạo bỗng trở nên hỗn loạn với những nút thắt không ngờ.