VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lưu Đình Vũ

Lưu Đình Vũ

Lưu Đình Vũ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Huyền Môn Đại Sư

Theo chiến thần Dương Tiễn từ 3000 năm trước, vào thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn. Hai thiếu niên Trương Lăng và Thiết Lang cùng dẹp trừ tai họa