shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Từ Hảo

Từ Hảo

Từ Hảo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Người Bạn Thật Sự Của Tôi

Câu chuyện đời thường của hai nhà môi giới Bồng Tranh, Chân Nhân. Cùng nhau hợp tác, cả hai học được nhiều điều về cuộc sống và tình yêu.

Huyền Môn Đại Sư

Theo chiến thần Dương Tiễn từ 3000 năm trước, vào thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn. Hai thiếu niên Trương Lăng và Thiết Lang cùng dẹp trừ tai họa