VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Tú Trúc

Vương Tú Trúc

Vương Tú Trúc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Huyền Môn Đại Sư

Theo chiến thần Dương Tiễn từ 3000 năm trước, vào thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn. Hai thiếu niên Trương Lăng và Thiết Lang cùng dẹp trừ tai họa

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Ninh Mông và Lục Ký Minh luôn bất đồng quan điểm, xứng danh là cặp đôi oan gia ngõ hẹp với nàng thư ký cá tính và chàng tổng tài bá đạo