Harry Potter Và Hoàng Tử Lai

HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE

0 lượt xem

Harry Potter Và Hoàng Tử Lai

Harry Potter quay lại trường Hogwarts năm thứ 6... để đối mặt với một mối nguy hiểm đang lớn dần... có thể vượt ngoài tầm sức mạnh pháp thuật ngày càng củng cố của cậu.

Bình luận

Minh

ko biết sợ là j luôn

9 tháng trước

093***878

Harry Potter quá là hay luôn

10 tháng trước
Thắm Nguyễn

Thắm Nguyễn

hay quá

10 tháng trước
shortened Image