Steven Universe - Phần 2

Steven Universe S2

0 lượt xem

Steven Universe - Phần 2

Khi chân bị thương, Greg đến ở với Steven, và vô tình làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Steven.

Danh sách tập

Đề xuất cho bạn

Bình luận

Châu Le

Châu Le

tui chưa coi

13 tháng trước
shortened Image