Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Phần 1

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS - PART 1

0 lượt xem

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Phần 1

Harry, Ron và Hermione trong hành trình bắt đầu nhiệm vụ nguy hiểm...truy tìm và hủy diệt bí mật của sự bất tử và sự hủy diệt của Voldemort:Trường Sinh Linh Giá nắm giữ các mảnh linh hồn của hắn.

Bình luận

Thành Quý

Thành Quý

Đỉnh quá

9 tháng trước
shortened Image