Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa

HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE

0 lượt xem

Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa

Một cuộc thi tài được tổ chức giữa 3 trường pháp thuật.Chiếc Cốc Lửa lựa chọn người vào tranh tài trong trận chung kết...không phải ai khác, chính là Harry Potter.

Bình luận

093***878

so great i like this film very great

9 tháng trước
shortened Image