Drew Michael: Đỏ Xanh Dương Xanh Lá

Drew Michael: Đỏ Xanh Dương Xanh Lá

Drew Michael: Red Blue Green

0 lượt xem

Drew Michael: Đỏ Xanh Dương Xanh Lá

Chương trình hài độc thoại của nghệ sĩ Drew Michael, châm biếm về các vấn đề xã hội đang hiện hữu tại nước Mỹ ngày nay

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!