VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phàn Nhụy

Phàn Nhụy

Phàn Nhụy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Thầy trò Đường Tăng vô tình ngang qua Nữ nhi quốc, chứng kiến hàng loạt người dân bị tàn sát tan thương, Đường Tăng quyết tâm cứu độ các oan hồn