shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phàn Nhụy

Phàn Nhụy

Phàn Nhụy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc - 01 - Đàm Tiếu - Trương Thiên Kỳ - Phàn Nhụy - Triệu Thiết Anh

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Hàng loạt người dân trong Nữ nhi quốc bị tàn sát, oan hồn vất vưởng khắp nơi. Thầy trò Đường Tăng vô tình ngang qua đã cứu độ các oan hồn được siêu thoát.