shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Thiên Kỳ

Trương Thiên Kỳ

Trương Thiên Kỳ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Tân Bao Thanh Thiên: Huyết Thù Cổ - 01 - Tăng Khánh Kiệt - Huỳnh Duy Đức - Trương Thiên Kỳ - Trần Tín Triết

Tân Bao Thanh Thiên: Huyết Thù Cổ

Bắc Tống và nhà Liêu xảy ra chiến tranh, trấn Bạch Vân bị quân Liêu bao vây trong ba tháng. Không có thực phẩm, người dân khó sống qua ngày.

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc - 02 - Đàm Tiếu - Trương Thiên Kỳ - Phàn Nhụy - Triệu Thiết Anh

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Hàng loạt người dân trong Nữ nhi quốc bị tàn sát, oan hồn vất vưởng khắp nơi. Thầy trò Đường Tăng vô tình ngang qua đã cứu độ các oan hồn được siêu thoát.