shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đàm Tiếu

Đàm Tiếu

Đàm Tiếu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc - 01 - Đàm Tiếu - Trương Thiên Kỳ - Phàn Nhụy - Triệu Thiết Anh

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Hàng loạt người dân trong Nữ nhi quốc bị tàn sát, oan hồn vất vưởng khắp nơi. Thầy trò Đường Tăng vô tình ngang qua đã cứu độ các oan hồn được siêu thoát.

Đại Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa - 02 - Đàm Tiếu - Tạ Miêu - Hoàng Nhất Lâm - Lữ Khổng Duy

Đại Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

Kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn khó qua được, Tôn Ngộ Không phụng lệnh Quan Âm trở lại 500 năm trước để lấy giọt tình lệ của Thiết Phiến công chúa.