shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Sareen Hairabedian

Sareen Hairabedian

Sareen Hairabedian: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhà sản xuất
Mỹ
Chúng Tôi Chưa Bỏ Cuộc - 01 - Sareen Hairabedian

Chúng Tôi Chưa Bỏ Cuộc

Phim tài liệu này theo chân một nhóm cựu binh và binh sĩ đang tại ngũ khi họ tập hợp lại để đương đầu với quá khứ và tổn thương tâm lí hiện tại qua một lớp viết văn.