Trường Tương Tư - Phần 2

Trường Tương Tư - Phần 2

Lost You Forever S2

0 lượt xem

Trường Tương Tư - Phần 2

Tiểu Yêu (Dương Tử) sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, đặc biệt là mối quan hệ của cô với Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Sau khi hoàn thành đại nghiệp, Tiểu Yêu đã lựa chọn từ bỏ tất cả và quy ẩn giang hồ.

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Dời đô

20ph

Tiểu Yêu (Dương Tử) chúc mừng Thương Huyền (Trương Vãn Ý) lên làm Tây Viêm vương.

VieON

Tập 1B. Dời đô

20ph

Tiểu Yêu (Dương Tử) chúc mừng Thương Huyền (Trương Vãn Ý) lên làm Tây Viêm vương.

VieON

Tập 2A. Chấp niệm

20ph

Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) đáp ứng sẽ giải cổ trùng cho Tiểu Yêu (Dương Tử).

VieON

Tập 2B. Chấp niệm

20ph

Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) đáp ứng sẽ giải cổ trùng cho Tiểu Yêu (Dương Tử).

VieON

Tập 3A. Bận lòng

20ph

Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) nghi ngờ thân thế của Đồ Sơn Chấn.

VieON

Tập 3B. Bận lòng

20ph

Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) nghi ngờ thân thế của Đồ Sơn Chấn.

VieON

Tập 4A. Kìm nén

20ph

Tiểu Yêu cùng A Niệm mở y quán tại Doanh Châu, Tiểu Yêu đồng ý gả cho Phong Long.

VieON

Tập 4B. Kìm nén

20ph

Tiểu Yêu cùng A Niệm mở y quán tại Doanh Châu, Tiểu Yêu đồng ý gả cho Phong Long.

VieON

Tập 5A. Chờ đợi

20ph

Tiểu Yêu thông báo cho Đồ Sơn Cảnh biết nàng sắp kết hôn với Phong Long.

VieON

Tập 5B. Chờ đợi

20ph

Tiểu Yêu thông báo cho Đồ Sơn Cảnh biết nàng sắp kết hôn với Phong Long.

VieON

Tập 6A. Thông suốt

20ph

Phòng Phong Bội đến cướp dâu, Tiểu Yêu quay lại Thanh Thủy trấn.

VieON

Tập 6B. Thông suốt

20ph

Phòng Phong Bội đến cướp dâu, Tiểu Yêu quay lại Thanh Thủy trấn.

VieON

Tập 7A. Gỡ bỏ khúc mắc

20ph

Điềm Nhi xúc động khi nhận ra Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cùng Đồ Sơn Cảnh hóa giải hiểu lầm,

VieON

Tập 7B. Gỡ bỏ khúc mắc

20ph

Điềm Nhi xúc động khi nhận ra Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cùng Đồ Sơn Cảnh hóa giải hiểu lầm,

VieON

Tập 8A. Yến hội

20ph

Tiểu Yêu trở lại Ngũ Thần sơn thăm Phụ vương, Đồ Sơn Cảnh tra ra người hạ độc chàng.

VieON

Tập 8B. Yến hội

20ph

Tiểu Yêu trở lại Ngũ Thần sơn thăm Phụ vương, Đồ Sơn Cảnh tra ra người hạ độc chàng.

VieON

Tập 9A. Niềm vui trở lại

20ph

Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh mắc bẫy, Đồ Sơn Cảnh lấy lại sự thanh bạch.

VieON

Tập 9B. Niềm vui trở lại

20ph

Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh mắc bẫy, Đồ Sơn Cảnh lấy lại sự thanh bạch.

VieON

Tập 10A. Tan vỡ

20ph

Tiểu Yêu mất phương hướng khi biết bản thân là con gái của Đại ma đầu Xích Thần.

VieON

Tập 10B. Tan vỡ

20ph

Tiểu Yêu mất phương hướng khi biết bản thân là con gái của Đại ma đầu Xích Thần.

VieON

Tập 11A. Lập trường

20ph

Điều mà Tiểu Yêu quan tâm không phải là thân phận Vương Cơ mà là sự thật.

VieON

Tập 11B. Lập trường

20ph

Điều mà Tiểu Yêu quan tâm không phải là thân phận Vương Cơ mà là sự thật.

VieON

Tập 12A. Ngọn nguồn

20ph

Thương Huyền phát động chiến tranh với Hạo Linh quốc, Tiểu Yêu phẫn nộ tột cùng.

VieON

Tập 12B. Ngọn nguồn

20ph

Thương Huyền phát động chiến tranh với Hạo Linh quốc, Tiểu Yêu phẫn nộ tột cùng.

VieON

Tập 13A. Chuyển biến

20ph

Tiểu Yêu vỗ về Đồ Sơn Cảnh đừng quá lo về cổ độc, nàng tin sẽ có cách giải quyết.

VieON

Tập 13B. Chuyển biến

20ph

Tiểu Yêu vỗ về Đồ Sơn Cảnh đừng quá lo về cổ độc, nàng tin sẽ có cách giải quyết.

VieON

Tập 14A. Nút thắt

20ph

A Niệm đột nhập vào quân doanh Tây Viêm, Tiểu Yêu lẻn vào cung thăm Hạo Linh vương.

VieON

Tập 14B. Nút thắt

20ph

A Niệm đột nhập vào quân doanh Tây Viêm, Tiểu Yêu lẻn vào cung thăm Hạo Linh vương.

VieON

Tập 15A. Ấm áp

20ph

Tiểu Yêu gặp lại cha mẹ, cũng như chữa lành được vết thương lòng từ thời thơ bé.

VieON

Tập 15B. Ấm áp

20ph

Tiểu Yêu gặp lại cha mẹ, cũng như chữa lành được vết thương lòng từ thời thơ bé.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!