Thanh Kiếm Của 47 Lãng Khách

Thanh Kiếm Của 47 Lãng Khách

Blade Of The 47 Ronin

0 lượt xem

Thanh Kiếm Của 47 Lãng Khách

Một kẻ thù từ quá khứ trỗi dậy khiến các gia tộc samurai phải hợp lực lại để đối phó. Và người sẽ quyết định cục diện cuộc chiến là một hậu duệ của dòng dõi 47 lãng khách xưa kia.

Bình luận

093***186

phim hay nè, kết hợp âm thanh nữa xem khá kịch tính và hồi hộp

25 ngày trước