Khế Ước

Khế Ước

Guy Ritchie's The Covenant

0 lượt xem

Khế Ước

Một sĩ quan Mỹ được thông dịch viên của mình tại Afghanistan cứu mạng trong một cuộc tập kích. Giờ đây khi biết gia đình anh ấy đang phải trốn tránh do hậu quả từ việc cứu mình, anh quyết tâm quay trở lại chốn cũ để giải cứu họ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!