Sống Cùng Lincoln

LIVING WITH LINCOLN

0 lượt xem

Sống Cùng Lincoln

Phim tài liệu này khám phá cách mà bộ sưu tập có một không hai về các tấm ảnh và ghi chép của Lincoln đã định hình cuộc sống và tâm lí của năm thế hệ trong một gia đình.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image