Siêu Nhân II

0 lượt xem

Siêu Nhân II

Siêu nhân vô tình giải phóng 3 người Kryton bị lưu đày và phải tìm cách ngăn cản họ hại người.
shortened Image