Quý Cô Potter

MISS POTTER

0 lượt xem

Quý Cô Potter

Beatrix Potter là một phụ nữ 30 tuổi chưa chồng vào cái thời mà phụ nữ phải biết thân biết phận. Nhưng trái lại, cô rất đam mê vẽ và viết truyện về các loài động vật.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image