shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chris Noonan

Chris Noonan

Chris Noonan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Úc

Quý Cô Potter

Beatrix Potter là một phụ nữ 30 tuổi chưa chồng vào cái thời mà phụ nữ phải biết thân biết phận. Nhưng trái lại, cô rất đam mê vẽ và viết truyện về các loài động vật.