Những Điều Nhỏ Nhặt

Những Điều Nhỏ Nhặt

THE LITTLE THINGS

0 lượt xem

Những Điều Nhỏ Nhặt

Phó cảnh sát trưởng Joe Deacon được cử đến Los Angeles để giải quyết nhanh một nhiệm vụ. Nhưng ông lại bị cuốn vào cuộc truy tìm tên sát nhân hàng loạt đang khủng bố cả thành phố.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!