shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Rami Malek

Rami Malek

Rami Malek: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Những Điều Nhỏ Nhặt

Phó cảnh sát trưởng Joe Deacon được cử đến Los Angeles để giải quyết nhanh một nhiệm vụ. Nhưng ông lại bị cuốn vào cuộc truy tìm tên sát nhân hàng loạt đang khủng bố cả thành phố.