Highlights Tấm Huy Chương Vàng Bất Ngờ Của Nguyễn Thị Thu Hà (Điền Kinh - SEA Games 32)

Highlights Tấm Huy Chương Vàng Bất Ngờ Của Nguyễn Thị Thu Hà (Điền Kinh - SEA Games 32)

0 lượt xem

Highlights Tấm Huy Chương Vàng Bất Ngờ Của Nguyễn Thị Thu Hà (Điền Kinh - SEA Games 32)

Nguyễn Thị Thu Hà đã bất ngờ mang về tấm huy chương vàng trên đường chạy 800m.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!