Jerrod Carmichael: Rothaniel

Jerrod Carmichael: Rothaniel

Jerrod Carmichael: Rothaniel

0 lượt xem

Jerrod Carmichael: Rothaniel

Chương trình hài độc thoại nhưng đậm tính tự sự của nghệ sĩ Jerrod Carmichael, trong đó anh chia sẻ với khán giả thời niên thiếu đầy biến động của bản thân khi có một gia đình không giống ai.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!