shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tôn Diệu Uy

Tôn Diệu Uy

Tôn Diệu Uy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đại Tiên Bắt Yêu 2

Thiên Ý là một tiểu tiên đồng ở Tiên Thư Các. Trong một lần hạ phàm bắt yêu, Thiên Ý vô tình đụng độ với Tuyết yêu, từ đó nảy sinh tình cảm.