Công Lý Đích Thực: Bryan Stevenson Đấu Tranh Cho Sự Bình Đẳng

True Justice: Bryan Stevenson'S Fight For Equality

0 lượt xem

Công Lý Đích Thực: Bryan Stevenson Đấu Tranh Cho Sự Bình Đẳng

Luật sư/nhà hoạt động tiên phong Bryan Stevenson phân tích hệ thống pháp luật phân biệt sắc tộc tại Mỹ và ủng hộ phong trào văn hóa tưởng nhớ và hòa giải với quá khứ nhằm đem đến tương lai tươi sáng hơn cho nước Mỹ.

Đề xuất cho bạn

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image