shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Teddy Kunhardt

Teddy Kunhardt

Teddy Kunhardt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Công Lý Đích Thực: Bryan Stevenson Đấu Tranh Cho Sự Bình Đẳng - 01 - Teddy Kunhardt - Bryan Stevenson

Công Lý Đích Thực: Bryan Stevenson Đấu Tranh Cho Sự Bình Đẳng

Luật sư/nhà hoạt động tiên phong Bryan Stevenson phân tích hệ thống pháp luật phân biệt sắc tộc tại Mỹ và ủng hộ phong trào văn hóa tưởng nhớ và hòa giải với quá khứ nhằm đem đến tương lai tươi sáng hơn cho nước Mỹ.