Binh Đoàn Siêu Anh Hùng

Binh Đoàn Siêu Anh Hùng

Legion Of Super-heroes

0 lượt xem

Binh Đoàn Siêu Anh Hùng

Cô gái Siêu nhân du hành đến tương lai và vướng vào một âm mưu đen tối nhắm vào lực lượng siêu anh hùng. Cô phải hợp tác với một bản sao của Brainiac để lật tẩy những kẻ chủ mưu và giải cứu thế giới.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!