Công Viên Kỷ Jura: Chuyện Kể Lại Không Chính Thức

Công Viên Kỷ Jura: Chuyện Kể Lại Không Chính Thức

Lego Jurassic Park: The Unofficial Retelling

0 lượt xem

Công Viên Kỷ Jura: Chuyện Kể Lại Không Chính Thức

Phiên bảo kể lại bom tấn Công viên kỉ Jura huyền thoại dưới góc nhìn hài hước của các nhân vật Lego.

Bình luận

090***280

dang

7 ngày trước