Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích: Đêm Tối Bắt Đầu Bừng Sáng

Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích: Đêm Tối Bắt Đầu Bừng Sáng

Teen Titans Go!: Night Begins To Shine Special

0 lượt xem

Biệt Đội Thiếu Niên Titan Xuất Kích: Đêm Tối Bắt Đầu Bừng Sáng

Cyborg bị mắc kẹt trong một chiều không gian thay thế chạy trên The Power of Rock và các Titan khác cần trợ giúp để chơi bài hát liên kết các chiều không gian với nhau.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!