7 Viên Ngọc Rồng: Thời Đại Tiến Hóa

Dragonball: Evolution

0 lượt xem

7 Viên Ngọc Rồng: Thời Đại Tiến Hóa

Dragonball Evolution là 1 bộ phim Mỹ phỏng theo nguyên tác bộ truyện tranh Dragon Ball của Nhật Bản thuộc nguyên tác của Toriyama Akira. Tại Việt Nam, bộ truyện tranh này được xuất bản với tựa đề 7 Viên Ngọc Rồng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image