shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ James Wong

James Wong

James Wong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

7 Viên Ngọc Rồng: Thời Đại Tiến Hóa

Klaatu, đại diện của một chủng tộc người ngoài hành tinh có hình dáng giống con người vừa vượt qua một sự tiến hóa mạnh mẽ để tồn tại trước thảm họa.