shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ James Marsters

James Marsters

James Marsters: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

7 Viên Ngọc Rồng: Thời Đại Tiến Hóa

Klaatu, đại diện của một chủng tộc người ngoài hành tinh có hình dáng giống con người vừa vượt qua một sự tiến hóa mạnh mẽ để tồn tại trước thảm họa.