Vương Triều Nhục Dục

Empire of Lust

0 lượt xem

Vương Triều Nhục Dục

Lee Bang Won (Jang Hyuk) là một nhân vật lịch sử nổi tiếng nhờ sự lên ngôi đầy đẫm máu chống lại các đối thủ tiềm năng và kẻ thù, kể cả anh em ruột. Lee Bang Won đăng cơ lấy hiệu là Hoàng đế Tae Jong, hoàng đế đời thứ ba thời Joseon, trị vì từ năm 1400 đến 1418.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image