VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Son Byung Ho

Son Byung Ho

Son Byung Ho: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Vương Triều Nhục Dục

Năm 1398 ở Hàn Quốc, trong bối cảnh thay đổi triều đại, ba nhân vật gồm thế tử, tướng quân và phò mã đấu đá quyết liệt để giành quyền lực chính trị và quân sự.