Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối

Resident Evil: The Final Chapter

0 lượt xem

Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối

Alice và bạn bè của cô bị Albert Wesker phản bội, kẻ đã tổng hợp toàn bộ quyền lực của tập đoàn Umbrella vào trận đánh cuối cùng chống lại những người sống sót sau tận diệt.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image