Truy Tìm Tượng Phật - Phần 3: Chiến Binh Cuối Cùng

Truy Tìm Tượng Phật - Phần 3: Chiến Binh Cuối Cùng

ONG BAK 3: THE FINAL WARRIOR

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 29/09

Truy Tìm Tượng Phật - Phần 3: Chiến Binh Cuối Cùng

Cùng với những người dân làng Kana Khone, Tien được dạy thiền định và cách đối mặt với nghiệp chướng, nhưng không lâu sau, kẻ thù truyền kiếp của anh trở lại để thách đấu Tiên một trận cuối cùng.

Bình luận

No comment yet

Hãyđể là người bình luận đầu tiên!